Družina RS Tučňáci Jičín


Tučňáci

Řád tučňáků (Sphenisciformes) zahrnuje ptáky, kteří nejsou schopni letu, ale jsou výborně přizpůsobeni životu ve vodě, kde plavou se stejnou hbitostí jako ryby, kterými se převážně živí. Obývají pobřeží moří na jižní polokouli Země. Nejsou jen ptáky cirkumpolárními, nežijí jen v polárních oblastech. Některé druhy dosahují až k rovníku.

Jsou to robustní ptáci, dosahující výšky až 120 cm a hmotnosti 45 kg. Krátká veslovitá křídla jim umožňují dosahovat pod vodou až rychlosti 40 km/h! Jejich tělo je chráněno hustým šupinovitým peřím. Tučňáci nepelichají postupně jako ostatní ptáci. Mění své peří najednou. Po tu dobu stojí zcela nehybně, aby snížili ztráty energie a tepla.


Tučňáci patagonští

Tučňák patagonský - Aptenodytes patachonica
Patří k největším druhům tučňáků. Obývá pobřeží Jižní Ameriky. Dosahuje výšky asi 1 m.

Tučňák císařský

Tučňák císařský
Je největším z tučňáků. Je příbuzným tučňáka patagonského, od něhož se liší jenom zbarvením hlavy a krku.
Způsob hnízdění je u obou zmíněných druhů podobný a vcelku zajímavý. Snesené vajíčko si samec ihned položí na nohy a přikryje ho záhybem kůže na břiše. Tak je chrání proti chladu. Samice je oba ihned opustí a vydá se na moře. Tam sbírá potravu a hromadí ji ve svém žaludku. Po vylíhnutí mláděte se vrátí a nahromaděnou potravou ho krmí. Samec, který po dobu líhnutí zcela hladoví, se vydá obstarat si potravu a po 3 až 4 týdnech se vrátí s čerstvou potravou pro mládě.

Tučňáci brýloví

Tučňák brýlový - Spheniscus dermesus
Žije na pobřeží jihozápadní Afriky.

Tučňáci Humboldtovi

Tučňák Humboldtův - Spheniscus humboldti
Žije na skalách a pobřežních útesech západního pobřeží Jižní Ameriky. Hnízdí ve skalních dutinách, kde samice snáší 1-2 vejce, na kterých sedí asi 35 dní. Svými rozměry se tučňák Humboldtův řadí mezi menší druhy tučňáků - dospělý jedinec dosahuje hmotnosti až 4 kg a výšky asi 65 cm.
Při plavání pod vodou dosahuje rychlosti vyšší než 20 km/hod. Hnízdí ve velkých koliniích. Vrstvy trusu z hnízdišť se těžily jako hnojivo.
Živé tučňáky Homboldtovy můžete vidět v ZOO Liberec.


MP3 Jak dělá tučňák? - Nahrávka tučňáka humboltdova v ZOO v Liberci, MP3 (56,6 kB)

Chceš víc informací o tučňácích? Zkus tuhle stránku.

Tučňáci:
[eSchůzka]